Hacked By RedBarricadeCanlar, Sazlar, Kan Oldular. Kesildi Teller. Durdu Nefesler. Ama Hala Dimdik Ayakta ! Ayaktalar ! Sivas Katliamını Saygıyla Anıyoruz !

RedBarricade : Sivası Unutma Unutturma !